De stichting Happy Stones verzorgt de ambachtsopleidingen in stapelmuur bouwen van het beginnersniveau tot het meester ambachtsman, het hoogste niveau. Het doel is om de kwaliteit en vakmanschap te borgen door middel van examens en het doorlopen opleidingen in toenemende bekwaamheid. De meerwaarde voor jongeren en volwassenen is:

- Buitenomgeving, fysiek actief;

- vergroot saamhorigheid;

- samenwerken om eindprodukt te realiseren;

- leren oud handwerk;

- kennisontwikkeling natuur.

De examens voorzien stapelmuur bouwers van een Nederlandse accreditatie/certificaat, dat equivalent is met de Engelse Dry Stone Walling Association.

Basisopleiding

1daagse workshops, acht uur theorie + praktijk

kosten 349 euro, inclusief lesboek, certificering, lunch, gebruik materiaal.

 Basisopleiding_Stapelmuurbouw.pdf

Vervolgopleiding

4 daagse workshops, 32 uur theorie + praktijk

kosten 749 euro, inclusief lesboek, certificering, lunch, gebruik materiaal.

Meesteropleiding

8 daagse workshops, 64 uur theorie + praktijk

kosten 1498 euro, inclusief lesboek, certificering, lunch, gebruik materiaal.