Stapelmuurbouw met Happy Stones

Welkom bij Stichting Happy Stones. Wij zijn in 2010 opgericht en hebben als doel:

- Het doen herleven en promoten van het ambacht van stapelmuurbouw.

- Het behoud, bouw en herstel van stapelmuren en de daaraan verbonden biodiversiteit.

- Het kenniscentrum van stapelmuurbouw en de daaraan verbonden biodiversiteit, in Nederland te worden.

 

Wat zijn stapelmuren?

Stapelmuren zijn drooggestapelde muren van natuursteen zonder gebruik van cement of mortel. Het kan zijn als steunmuur (zie foto hierboven) of als vrijstaande muur (zie foto hieronder). Het doel is bescherming tegen wind, sneeuw, lawines; afbakening eigendom; tegenhouden dieren; vormen van terrassen. Tevens vormt het een biotoop voor zo'n 160 soorten dieren en planten.

Door de opkomst van prikkeldraad en door ruilverkaveling is het ambacht van stapelmuurbouw bijna uit Europa en ook uit Nederland verdwenen. Samen met de Dry Stone Walling Association uit Engeland, en de Stiftung Umweltschutz Schweiz uit Zwitserland, werkt onze stichting mee om de stapelmuur weer terug in ons cultuurlandschap te brengen. Tevens bieden wij opleidingen aan om het oude ambacht weer te doen herleven.